“מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. במועד קבלת המוצר, מפעילת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 

אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

 

איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר או ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.”

 

4. תנאים לביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

צרכן הרוכש מוצר באמצעות האתר רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”ד-1981 (להלן: “החוק“).

 

למען הנוחות, להן עיקרי הוראות החוק בקשר לביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר (עסקת מכר מרחוק):

 

ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם. במקרה של ביטול כזה, החברה ראשית לגבות דמי ביטול בסך של 5ִ% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

ביטול הזמנה מחמת אי התאמה או פגם אפשרי בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם.

 

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

תוצאות ביטול עסקה מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יעמיד את המוצר לרשות החברה במקום בו הוא נמסר ויאפשר לה לאסוך אותו .

 

תוצאות ביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה- החברה תזכה את הצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול באותו חלק ממחיר העסקה ששולם. במקרה של קבלת המוצר הצרכן יחזיר את המוצר לחברה, על חשבונו.

 

במקרה של ביטול כאמור שלא מחמת פגם או אי התאמה, החברה תהא רשאית לחייב את הצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

ניתן להגיש בקשה לביטול הזמנה באמצעות פניה טלפונית אל מוקד שירות הלקוחות 04-9887516 או באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא’ל לכתובת [email protected] או לכתובת הדואר מעלה כמון 25 איזור תעשיה כרמיאל.

 

5. העדר אחריות למפעילת אתר כלפי נזקים ישירים או עקיפים העשויים להיגרם לצרכן.

 

6. מדיניות פרטיות- פירוט המידע שנאסף על הצרכן על ידי מפעילת האתר, דרכי איסוף המידע, אחסונו והפעולות שיעשו בו.

 

7. התייחסות להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 הידוע גם כ”חוק הספאם”